Đồng hồ -0.1-0.3Mpa, không có dầu, giảm chấn, đường kính mặt 150