Bộ điều khiển lọc bụi túi, bộ điều khiển van khí Model : DMK-5CSA-20