Cảm biến độ mở cánh hướng Mã: 3590S-2-103L, 10K ohm

Danh mục: