Cáp Encoder Mitsubishi MR-J3JCBL03M-A2-L ( dài 3Met)