Cầu chì động lực Kaiert Fuses KSPO – 50A / 380 VAC

Danh mục: