Cuộn hút dùng cho máy đóng bao xi măng MQM4-25-080F