Van cầu QJH-32F 31.5Mpa , DN 32 Chất liệu Gang

Danh mục: